کل زنجیره تخم مرغ به بخش خصوصی واگذار شده است


تهران – ایرنا – مدیرعامل اتحادیه مرکزی طیور میهن گفت: برنامه ریزی کسب و کار مرغ تخمگذار، توزیع، تنظیم بازار، مدیریت صادرات و واردات کلیه محصولات طیور تخمگذار به اتحادیه مرکزی طیور میهن سپرده شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004061/%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار