کمبود گرده افشان می تواند 427000 نفر را در سال بکشد

گرده افشانی ناکافی محصولات زراعی خطری را برای سلامت انسان به همراه دارد که معادل مشکلات بهداشتی قابل توجهی است و جان صدها هزار نفر را در سراسر جهان تهدید می کند.

دانیل اولبریچ / لحظه آر اف / گتی ایماژ

سه چهارم انواع محصولات کشاورزی توسط حیواناتی مانند حشرات، پرندگان و خفاش ها گرده افشانی می شوند. بسیاری از جمعیت های گرده افشان های کلیدی مانند زنبورها در حال کاهش هستند و از بین رفتن آنها منجر به کاهش تولید میوه و سبزیجات می شود.

زنبور روی یک گل کلزا
بسیاری از محصولات مهم برای گرده افشانی به زنبورها وابسته هستند

متیو اسمیت در دانشگاه هاروارد و همکارانش از داده های گرده افشان، 63 محصول وابسته به گرده افشان، تجارت بین المللی، رژیم غذایی و بیماری های مزمن برای…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2352695-shortage-of-pollinators-could-be-killing-427000-people-a-year/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

مطالعه مدل سازی نشان می دهد که تعداد ناکافی زنبورها و سایر گرده افشان ها به دلیل کاهش تولید میوه و سبزیجات تأثیر زیادی بر سلامت انسان دارد.

سلامتی


21 دسامبر 2022

توسط احمد گل کار

احمد گل کار