کمپین ترویج الگوی فرهنگ در کردستان اجرا شد


سنندج-ایرنا- کاروان ترویج الگوی کشت در استان کردستان از 27 اردیبهشت ماه آغاز شده و تا پایان روز دوشنبه هجدهم ماه جاری ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85104758/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار