کمک هزینه خرید توافقی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی اعطا شد


تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از اختصاص یارانه تنظیم بازار برای جبران زیان های اعتباری 1401 و یارانه خریدهای توافقی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85074711/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار