کمک 50 میلیارد تومانی سفر رئیس جمهور برای جوان سازی نیکیلات بوشهر


بوشهر – ایرنا – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: اختصاص 50 میلیارد تومان اعتبار برای احیاء و اصلاح محصولات زراعی در این استان از مصوبات مهم سفر رئیس جمهور و هیات دولت به این استان بود. این استان که با اعلام این اعتبار بارقه امیدی برای نشاط است. نیکیلات منطقه در میان نخل ها ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975183/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار