کنترل مگس مدیترانه ای بیش از 97 درصد مؤثر بود

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه مطالعاتی در سطح کشور انجام داده ایم و خوشه های کشاورزی را شناسایی کرده ایم، گفت: سازمان انرژی با تمام اعتقاد و ظرفیت خود آمادگی استفاده از حداکثر ظرفیت فناوری هسته ای را دارد و شروع کرده ایم. ما در حال گسترش اقدامات خود تا حدی هستیم که درخواست، پشتیبانی و همراهی در دسترس باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84909786/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%DA%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AAوی با بیان اینکه با استفاده از فناوری پلاسما توانستیم با وجود آفلاتوکسین در محموله های پسته مبارزه کنیم که کاملاً بدون عارضه موثر است، تصریح کرد: با فناوری پلاسما و استفاده از آب فعال توانستیم با آفت پسیلا مبارزه کنیم. در مزرعه ای در بوئین زهرا و به دست آوردن نتایج عملیاتی.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سازمان انرژی اتمی و در حال حاضر تلاش کرده ایم موضوعات مغفول مانده یا کم کار را تسریع کنیم، ادامه داد: نتایج تحقیقات را به سمت صنعتی شدن و عملیاتی شدن سوق داده ایم و در حوزه کشاورزی، آب، اتفاقات خوبی رخ داده است. در حوزه خاک، محیط زیست و پسماند رخ داده است.

با تاکید بر اینکه در کشاورزی اولویت فوری ما مبارزه با آفت باغ مرکبات موسوم به مگس میوه مدیترانه ای بوده است، گفت: در صورت شیوع و تهاجمی آفت مگس میوه مدیترانه ای، تمامی باغات و محصولات آن از بین می روند. ما توانستیم اقدامات خود را در چند پایلوت اجرا کنیم که بزرگترین آن 40 هکتار بود و بیش از 97 درصد نتیجه گرفتیم.

وی با بیان اینکه آمادگی داریم اقدامات انجام شده با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و باغداران را در تمامی حوزه های دارای ظرفیت و پتانسیل تولید گسترش دهیم، گفت: دو اقدام موازی در باغات پسته صحرایی انجام داده و طرح پایلوت خود را اجرا کردیم. که در حال صنعتی شدن است و مراحل ساخت دستگاه های لازم نیز در حال انجام است.

به گزارش ایرنا، محمد اسلامی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران و در تشریح حضور خود در جلسه کمیته کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، اظهار داشت: فناوری هسته ای کاربردهای گسترده ای دارد و دنیا چندین دهه است که فاقد این قابلیت بوده است و تکنولوژی سودمند است متاسفانه در کشور به دلایل مختلف آن طور که باید در بسیاری از عناوین استفاده نکردیم.

اسلامی با بیان اینکه مبارزه با کرم بریده انار یکی از معضلاتی است که نتایج تحقیقاتی و عملیاتی ما در پایلوت نتایج خوبی را نشان داده و آمادگی گسترش آن را داریم، تصریح کرد: مشکل هر چه جامع تر، پرتودهی به محصولات باغی و کشاورزی است. با توجه به ظرفیتی که از تابش استفاده نمی شود، دارای مقاومت آفات بالا و ماندگاری پایینی هستند. پرتودهی یک اقدام علمی است که به نوع بذر و رقم نیز مربوط می شود و باید برای هر محصول در هر اقلیمی آن را طراحی کنیم، به همین دلیل یک پیوست علمی، تحقیقاتی و صنعتی را با هم ترکیب کرده ایم.

رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه متأسفانه وجود آفلاتوکسین باعث بازگشت محموله های صادراتی پسته می شود، ادامه داد: در صورت مشاهده یک پسته آلوده در محموله پسته و کنترل ورود به مرزهای کشورهایی که میزان بیشتری دارند. سیستم پیشرفته، کل محموله بازگردانده خواهد شد.

با تاکید بر اینکه مبارزه با آفت پسیل امروز در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است به طوری که با مشارکت بخش خصوصی آن را به صورت گسترده در باغات پسته پیگیری می کنیم.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار