کهکشانی که به سرعت در حال رشد است که توسط JWST مشاهده شده است، پنجره ای به جهان اولیه ارائه می دهد


نمای JWST از کهکشان JADES-GS+53.18343-27.79097

همکاری NASA، ESA، CSA، JADES

ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب (JWST) کهکشانی را در کیهان اولیه یافته اند که به طرز شگفت انگیزی بالغ به نظر می رسد و یک هسته داخلی قابل توجهی را بسیار سریعتر از حد انتظار ایجاد کرده است.

این کهکشان توسط یک بررسی JWST به نام JADES کشف شد، و ما آن را مانند 700 میلیون سال پس از انفجار بزرگ، زمانی که شاید تنها 100 میلیون سال سن داشت، می بینیم. جرم آن 150 برابر کمتر از کهکشان راه شیری است.

ما فکر می کردیم که …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377942-fast-growing-galaxy-seen-by-jwst-offers-window-on-the-early-universe/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار