کودکان خردسال بیش از بزرگسالان برای زندگی حیوانات ارزش قائل هستند

جان هوارد / گتی ایماژ

اگر بخواهید جان یک انسان یا حیوان را نجات دهید کدام را انتخاب می کنید؟ بر اساس مطالعه ای در لهستان، اکثر بزرگسالان می گویند که فرد را نجات می دهند، اما تقریبا نیمی از کودکان جوان ترجیح می دهند حیوان را نجات دهند.

اکثر بزرگسالان زندگی انسان را به عنوان…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2372041-young-children-value-the-lives-of-animals-more-than-adults-do/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

می گوید: «این کشف واقعاً ما را شگفت زده کرد متی ویلکس در دانشگاه ادینبورگ در بریتانیا، یکی از محققان درگیر.

کودکانی که وقت خود را با سگ ها می گذرانند بیشتر از یک شخص می گویند که آنها را نجات خواهند داد

توسط احمد گل کار

احمد گل کار