کیت بینگهام: رئیس سابق واکسن می‌گوید بریتانیا برای همه‌گیری بعدی آماده نیست

استیون می / آلامی

کیت بینگهام، رئیس سابق گروه ویژه واکسن‌های بریتانیا هشدار داد که دولت بریتانیا فرصت‌ها را برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید واکسن از دست داده و فاقد یک برنامه استراتژیک برای تحقیقات است که بتواند به جلوگیری از یک بیماری همه‌گیر دیگر کمک کند.

سلامتی


14 اکتبر 2022

بینگهام گفت که دولت دیگر تحقیق و توسعه واکسن را برای اولویت دادن به فناوری های جدیدی که می توانند از نظر استراتژیک حیاتی باشند هدایت نمی کند و فرصت ها را برای به حداکثر رساندن ظرفیت تولید بریتانیا از دست داده است. دانشمند جدید.

کیت بینگام رهبری گروه ویژه واکسن بریتانیا را بر عهده داشت

می‌گوید بریتانیا فرصت‌های کلیدی را برای آماده شدن برای همه‌گیری بعدی از دست داد کیت بینگهامرئیس سابق گروه ویژه واکسن بریتانیا.

بینگهام گفت: «ما قطعا اکنون ظرفیت بیشتری نسبت به قبل داریم. اما او همچنان امکانات فعلی را “ناکافی” می خواند.

کیت بینگهام

“تزار واکسن” سابق…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2342508-uk-isnt-prepared-for-the-next-pandemic-says-ex-vaccine-chief/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار