گامی مهم در شناسایی مشکلات واردات برنج و رفع گلوگاه فساد در کشور


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از نظام مند شدن ثبت سفارش محصول استراتژیک برنج خبر داد و گفت: این مهم در مرحله اول اجرا می شود. فاز شناسایی مشکلات واردات برنج و رفع گلوگاه فساد در کشور.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128105/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%DA%AF%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار