گردهمایی منطقه ای صندوق های حمایتی بخش کشاورزی در سنندج آغاز شد


سنندج – ایرنا – نشست مشترک شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی 6 استان کشور عصر امروز سه شنبه در سنندج آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85120009/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2

توسط احمد گل کار

احمد گل کار