گزارش خشکسالی استان اردبیل به دولت و مجلس ارائه شد


اردبیل-ایرنا- معاون امور کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: گزارش خشکسالی استان اردبیل را به دولت و مجلس ارائه می کنیم و امیدواریم با کمک مسئولان زمینه برای جبران خسارت کشاورزان فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103414/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار