گزیده ای از Laline Paul’s Pod را بخوانیداین گزیده جذاب از Laline Paul’s Pod است، رمانی که از منظر یک دلفین چرخنده روایت می‌شود که آخرین انتخاب باشگاه کتاب نیو دانشمند است.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2381322-read-an-extract-from-pod-by-laline-paull/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار