گسترش بازارهای صادراتی مرکبات مازندران در اوراسیا


ساری – ایرنا – بهره برداری از سیستم حمل و نقل مناسب، نرخ پایین تعرفه گمرکی، توسعه روابط تجاری و اخذ مجوزهای لازم با دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم این روزها زمینه ساز صادرات 60 کانتینر مرکبات از مازندران شده است. به کشورهای اوراسیا


منبع: https://www.irna.ir/news/84974210/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7

توسط احمد گل کار

احمد گل کار