گسترش دامنه رونق بازار برنج مازندران با رهبری دولت + فیلم


ساری – ایرنا – خرید توافقی برنج در مازندران با برنامه ریزی دولت این روزها روند مطلوبی به خود گرفته است به طوری که تنها در شهرستان بابل فروش این محصول توسط کشاورزان از مرز 1250 تن عبور کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138494/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار