گشایش محصولات کشاورزی و لبنیات ایران به بازار یک میلیارد نفری چین


تهران-ایرنا- وزیر جهاد کشاورزی از علاقه رئیس جمهور چین به محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران خبر داد و گفت: در این راستا محصولات کشاورزی، لبنیات و شیلات ایران به روی بازار یک میلیارد نفری چین بیش از سال آینده باز خواهد شد. گذشته.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030603/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار