گفته می شود که انسان های باستان 170000 سال پیش حلزون ها را می پختند و می خوردند.

تکه‌های صدف شکسته کشف شده در غاری در آفریقای جنوبی اولین شواهدی را در اختیار محققان قرار داده است که نشان می‌دهد مردم ماقبل تاریخ حلزون‌ها را کباب می‌کردند و می‌خوردند.

Quaternary Science Reviews گزارش می دهد که ساکنان سایت غار مرزی ممکن است 170000 سال پیش حلزون ها را بریان کرده و خورده باشند.

مارین وویسیزاک

صدفی از یک حلزون از خانواده Achatinidae، شبیه به آنچه که تصور می شود در غار مرزی در آفریقای جنوبی پخته شده است.

مطالعات دیگر مصرف حلزون ها را در مکان هایی در اروپا در حدود 30000 سال پیش و در آفریقا در حدود 40000 سال قبل ثبت کرده اند. می گوید: «شکاف بزرگی بین آن و یافته های ما وجود دارد مارین وویسیزاکچه کسی کار جدید را انجام داد در حالی که …


منبع: https://www.newscientist.com/article/2366118-ancient-humans-may-have-cooked-and-eaten-snails-170000-years-ago/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار