گنگ ها ترفند خاصی برای رساندن آب به جوجه های خود دارند

بررسی دقیق پرهای شکم پرنده بیابانی ساختارهای پیچیده پیچیده‌ای را نشان می‌دهد که آب را جذب و به دام می‌اندازد و به Namaqua Sandgrouse اجازه می‌دهد تا آب را درون پرهای خود حمل کند.


برای دیدن ویژه…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2368372-sandgrouse-have-a-special-trick-for-carrying-water-to-their-fledglings/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=homeNamaqua Grouse نر (Pterocles namaqua) روزانه به چاله های آبی در آفریقای جنوبی سفر می کنند، جایی که پرهای پایینی خود را در آب خیس می کنند. پرندگان غرق در آب تا 30 کیلومتری به سمت بچه تشنه خود پرواز می کنند که آب را از پرهای پدرشان می مکد. محققان برای اولین بار بیش از 50 سال پیش کشف کردند که این پرها رشته هایی به نام باربول دارند. اما هیچ کس نزدیکتر نگاه نکرده بود.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار