گوشت ارزان کنیایی راهی بازار ایران شد


تهران – ایرنا – در سفر رئیس جمهور به کنیا، قرارداد ترخیص نیسان آبی با گوشت قرمز نهایی شد و مقرر شد گوشت ارزان قیمت کنیا به بازار ایران وارد شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169385/%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط احمد گل کار

احمد گل کار