یک اینترنت کوانتومی غیرقابل هک در نیویورک در حال ساخت است


منبع Entanglement Qunnect

منبع Entanglement Qunnect

Karmela Padavic-Callaghan

در دفتری مشرف به یک کارخانه کشتی سازی قدیمی در بروکلین، متوجه می شوم که ممکن است با آمدن به اینجا روی یک نور کوانتومی درهم تنیده قدم گذاشته باشم.

از شب قبل، محققان Qunnect ذرات نور یا فوتون ها را از طریق یک حلقه فیبر نوری به طول 34 کیلومتر در زیر شهر نیویورک ارسال کرده اند. رویکرد آنها خاصیت کوانتومی خاص درهم تنیدگی را حفظ می کند که در نهایت به آنها اجازه می دهد از این حلقه به عنوان نقطه شروع اینترنت کوانتومی استفاده کنند.

در اینترنت کوانتومی، دستگاه‌ها با تبادل ذرات کوانتومی مانند…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2368353-an-unhackable-quantum-internet-is-being-built-in-new-york-city/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار