یک دریاچه خشک ممکن است توضیح دهد که چرا کالیفرنیا در گسل سن آندریاس “دیر” است

کالیفرنیا برای یک زلزله بزرگ در گسل جنوبی سن آندریاس به تاخیر افتاده است، که می تواند به دلیل فقدان دریاچه بزرگی باشد که می تواند باعث زمین لرزه های گذشته شود.

گسل سن آندریاس از کالیفرنیا 1200 کیلومتر عبور می کند و مرز بین صفحات تکتونیکی اقیانوس آرام و آمریکای شمالی را تشکیل می دهد. بخش جنوبی گسل، در شرق لس آنجلس، به طور غیرعادی آرام است و با وجود یک انحراف متوسط، برای نزدیک به 300 سال بدون زلزله بزرگ است.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2377262-dried-up-lake-may-explain-why-california-is-overdue-major-earthquake/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

این تپه های گلی زمانی در پایین دریاچه Cahuilla در کالیفرنیا قرار داشتند

دیوید مک نیو/گتی ایماژ

توسط احمد گل کار

احمد گل کار