یک ربات دارو را با دقت بیشتری نسبت به جراحان به پشت کره چشم تزریق می کند

یک بازوی رباتیک که می تواند دقیقاً داروها را مستقیماً به وریدهای کوچک پشت کره چشم تزریق کند، می تواند به درمان بیماری که باعث نابینایی دژنراتیو می شود کمک کند.

تزریق چشم نیاز به یک دست بسیار ثابت دارد

جی وانگ کیم و همکاران

انسداد سیاهرگ شبکیه زمانی اتفاق می‌افتد که لخته‌های خون رگ‌های شبکیه را مسدود کنند. این بیماری بیش از 16 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و در نهایت می تواند منجر به نابینایی شود. یک درمان تجربی به نام کانولاسیون ورید شبکیه (RVC) شامل تزریق داروهایی برای از بین بردن این انسدادها است، اما این یک روش پیچیده است زیرا رگ‌ها تنها 60 تا 120 میکرومتر هستند.


منبع: https://www.newscientist.com/article/2380770-robot-injects-drugs-into-back-of-eyeball-more-accurately-than-surgeons/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

توسط احمد گل کار

احمد گل کار