یک سیستم بازرسی کارآمد باعث ایجاد اعتماد عمومی به دولت می شود


تهران – ایرنا – نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی گفت: نقش بازرسان در جلوگیری از اتلاف خدمات دولتی و دستیابی به افراد و گروه های هدف بسیار مهم است و باعث اعتماد مردم به دولت می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160932/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار