یک مسیر مغزی تازه کشف شده می تواند کلید کاهش اعتیاد به مواد افیونی باشد

زمینه ای که در آن مواد افیونی مصرف می شود ممکن است بر تحمل اثرات آنها تأثیر بگذارد

یک مسیر مغزی که اخیراً در موش ها کشف شده است ممکن است به توسعه تحمل مواد افیونی کمک کند، که نشان می دهد درمان های آینده که این مسیر را هدف قرار می دهند ممکن است از اعتیاد و مصرف بیش از حد مواد مخدر جلوگیری کند.

مواد افیونی مانند مورفین، اکسی کدون و فنتانیل مسکن‌های مؤثری هستند، اما همچنین بسیار اعتیادآور هستند، زیرا استفاده مکرر به دوزهای بیشتری برای رسیدن به همان اثر نیاز دارد. این امر خطر مصرف بیش از حد را افزایش می دهد، که یک مشکل رو به رشد در ایالات متحده است: در سال 2020، تقریبا 69000 نفر مرگ ناشی از مواد افیونی…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2358611-newly-found-brain-pathway-could-be-key-to-reducing-opioid-addiction/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

قرص های مخدر سفید

Shutterstock/mwesselsphotography

محققان یک مسیر مغزی را در موش ها شناسایی کرده اند که بر رشد تحمل به مواد افیونی نظارت دارد. اگر همین مورد در انسان وجود داشته باشد، درمان هایی که آن را مهار می کنند می توانند از اعتیاد به مواد افیونی جلوگیری کنند

سلامتی


8 فوریه 2023

توسط احمد گل کار

احمد گل کار