یک میلیون هکتار بیابان زایی در سال؛ 300 هزار هکتار بیابان زدایی

احیای زمین جامع ترین راه برای مقابله با خشکسالی است

نوبخت عقب ماندگی بیابان زایی را نسبت به بیابان زایی ذکر کرد و گفت: برای جبران گذشته و رسیدن به سطح پایدار بیابان زایی نیازمند تعامل و همگرایی همه نهادها هستیم تا با اجرای طرح های احیای اراضی به نقطه ای پایدار برسیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش سازمان جهانی هواشناسی در سال 2021 گفت: از سال 2000 تاکنون تعداد و مدت خشکسالی ها نسبت به دو دهه گذشته 27 درصد افزایش یافته است و از سوی دیگر 2.3 میلیارد نفر جمعیت جهان با استرس کمبود آب مواجه هستند. ارزیابی دسترسی به آب نشان می دهد که هر ساله افراد بیشتری با کمبود آب مواجه می شوند و تخمین زده می شود که تا سال 2040، یک کودک از هر چهار کودک تحت تأثیر استرس ناشی از کمبود آب قرار می گیرد.

وی ادامه داد: احیای زمین به جوامع کمک می کند تا با خشکسالی سازگار شوند و به زندگی خود ادامه دهند.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «عباس نوبخت» در سومین نشست تخصصی ستاد ملی مقابله با بیابان زایی با اشاره به تاخیرهای پیش آمده اظهار داشت: در آغاز برنامه بیست ساله بیابان زایی. سطوح بحرانی بیابان زایی در کشور 6 میلیون هکتار بود و امروز در فاصله یک سال تا پایان این برنامه، نقاط بحرانی به 14 میلیون هکتار رسیده است.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، احیای اراضی را جامع ترین راه برای مدیریت و کاهش اثرات خشکسالی دانست و گفت: افزایش حاصلخیزی خاک، اکوسیستم ها را در برابر خشکسالی مقاوم می کند، بنابراین پوشش گیاهی، حفظ و ارتقای آن نقش مهمی ایفا می کند. نقش در بازسازی زمین .

وی گفت: برخی روستاهای شرق مازندران حتی در دل جنگل با کم آبی مواجه هستند! بر این اساس واقعیت ها و ارقام ارائه شده به یک جهت یعنی روند افزایشی مدت خشکسالی و افزایش شدت تاثیر آن و تاثیرات خشکسالی در 5 منطقه پوشش گیاهی کشور اشاره دارد. به وضوح از بازدیدهای میدانی پدیدار می شود.

جلوگیری از فرسایش خاک و اجرای طرح های حوزه آبخیز بالادست از دیگر مواردی بود که نوبخت بر آن تاکید کرد و خاطرنشان کرد: میانگین فرسایش خاک در کشور 16 تن است اما در برخی استان ها بسیار بیشتر است. مقام معظم رهبری در بیانات خود مسئله خاک را مهمتر از مسئله آب می دانند، لذا در آبخیزداری به جای ساخت سدهای خاکی بزرگ، باید به سمت بالادست حرکت کنیم تا آب را مهار کنیم و از شسته شدن خاک جلوگیری کنیم. .

به گفته وی، بر اساس نقشه بین المللی UNLDP، کشورهایی که ساکنان آنها به کمتر از 1000 مترمکعب آب در سال دسترسی دارند، جزو بحرانی ترین کشورها هستند و متأسفانه این کشور ماست.

اجرای الگوی کشت راهی برای مقابله با تخریب زمین است

باید بگویم؛ ریاست کارگروه ملی بیابان زدایی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و اعضای وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، دفاع، امور خارجه، علوم، تحقیقات و فناوری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صلح، آموزش، راه و… ارتباطات و فناوری و نمایندگان تام الاختیار آنها.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928510/%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C

نوبخت با اشاره به محدودیت های اقلیمی کشور گفت: 35 درصد مساحت کشور در منطقه فوق العاده خشک، 30 درصد در منطقه خشک و 20 درصد در منطقه نیمه خشک است. میانگین بارندگی این کشور 230 میلی متر در سال و میزان تبخیر آن 3 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. اینها همه هشدار است و ما باید در ایجاد زیرساخت های لازم برای عبور از بحران جدی باشیم.

لزوم تعامل و همگرایی همه دستگاه ها برای دستیابی به پایداری در بیابان زایی

دبیر ستاد ملی مقابله با بیابان زایی این هشدار را داد و افزود: متاسفانه تخریب سه برابر عملکرد ما جلوتر است.

دبیر ستاد ملی مبارزه با بیابان زایی اجرای الگوی کشت را ابزاری برای مقابله با تخریب اراضی و اثرات خشکسالی عنوان کرد و افزود: طرح جهادی برای تولید یک میلیارد نهال نیز کمک خواهد کرد. طرح تحول احیای پوشش گیاهی و تولید علوفه در مراتع کشور است و راه دیگر مقابله با تخریب قلمرو است.

نوبخت تصریح کرد: خشکسالی نه تنها بر جوامع بشری بلکه بر نظام اکولوژیکی که بقای حیات همه انسان ها به آن بستگی دارد نیز تأثیر می گذارد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار