یک گل کمیاب خون زنبور تقلبی را برای جذب حشرات گرده افشان می سازد

مگس شغال که از “خون جعلی” ترشح شده توسط یک گل Ceropegia gerrardii تغذیه می کند.

آنماری هایدوک

شغال از جنس پرواز می کند دسمومتوپا معمولاً از خون حشرات به خصوص زنبورهایی که توسط عنکبوت ها و آخوندک های نمازگزار کشته شده اند تغذیه می کند. آنها از حضور یک وعده غذایی رایگان با بوی خون زنبور عسل یا همولنف آگاه می شوند.

آنماری هایدوک در دانشگاه کوازولو ناتال در آفریقای جنوبی…


منبع: https://www.newscientist.com/article/2383731-rare-flower-makes-fake-bee-blood-to-lure-pollinating-insects/?utm_campaign=RSS%7CNSNS&utm_source=NSNS&utm_medium=RSS&utm_content=home

یک گیاه نادر آفریقای جنوبی مایع و رایحه ای تولید می کند که شبیه خون زنبور عسل است تا شغال های لاشخور را برای گرده افشانی گل هایش ترغیب کند.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار