یگان حفاظت منابع طبیعی در ورودی کارخانه های چوب اردبیل مستقر شد


اردبیل – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل گفت: با استقرار یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری در مبادی ورودی کارخانجات چوب (تولید MDF) پیشگیری از چوب. قاچاق به این کارخانه ها در دستور کار قرار گرفته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973386/%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1

توسط احمد گل کار

احمد گل کار