۱۱ هزار هکتار از اراضی کامیاران زیر کشت نخود رفته است


سنندج-ایرنا- رئیس اداره ارتقای دانش و فناوری سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 11 هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان کامیاران زیر کشت نخود رفته است و پیش بینی می شود از این میزان 6 هزار تن محصول برداشت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85125510/%DB%B1%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار