10 طرح فناوری کشت کاکتوس کم آب در حال اجراست

مدیر پروژه های کوچک ستاد توسعه علوم معاونت علمی ادامه داد: پروژه های کوچکی که با حمایت این ستاد در حال پیگیری است شامل ساخت استخرهای پیش ساخته در مقیاس کوچک برای پرورش ماهی، ساخت گلخانه های کوچک با پایش هوشمند اقلیم است. طرح توسعه سیستم و پرورش کاکتوس.

مدیر پروژه در مقیاس کوچک معاونت توسعه علوم افزود: با توجه به راندمان بالای استخرهای شنا در مقیاس کوچک، تقاضا برای اجرای این پروژه افزایش یافته است.

جوانمردی خاطرنشان کرد: طرح های کوچک با حداقل سرمایه قابل اجرا هستند و با استفاده از فناوری های به کار رفته میزان تولید و درآمدزایی قابل توجهی دارند.

وی خاطرنشان کرد: این پروژه ها با سرمایه گذاری کم قابل اجرا هستند و توجیه اقتصادی بالایی دارند، برای هر پروژه 270 تا 300 میلیون تومان سرمایه گذاری می شود.

وی گفت: کشت کاکتوس ظرفیت خوبی برای توسعه کشاورزی است و اخیراً برگ و میوه کاکتوس در سبد مصرف کشاورزی قرار گرفته است و این گیاه کم آب در اراضی سطح 2 و 3 قابل کشت است.

وی افزود: این طرح در برخی استان ها به صورت پایلوت اجرا شده و امید است در استان خراسان شمالی نیز با استقبال خوبی مواجه شود.

وی گفت: تاکنون هفت واحد گلخانه‌ای کوچک مقیاس با سامانه هوشمند پایش اقلیم در سیستان و بلوچستان راه‌اندازی شده و ۱۶ استخر پیش ساخته پرورش ماهی در مقیاس کوچک در استان‌های کرمان، مازندران و سیستان و سیستان راه‌اندازی شده است. بلوچستان

جوانمردی افزود: 60 درصد تسهیلات مورد نیاز برای سرمایه گذاری باید توسط استان و 40 درصد مابقی توسط متقاضی یا با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تامین شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84939882/%DB%B1%DB%B0-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

علیرضا جوان سه شنبه وی روز شنبه در حاشیه جلسه کارگروه اقتصاد و کار خراسان شمالی به خبرنگار ایرنا گفت: طرح پایلوت کشت کاکتوس “اپونتیا” به عنوان یکی از طرح های کوچک با حمایت برای اولین بار در کشور اجرا شده است. این ستاد در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار