10 میلیون اصله نهال در استان اردبیل کشت می شود


اردبیل – ایرنا – مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از کاشت 10 میلیون اصله نهال در طرح مردمی میلیاردی درختکاری طی سال آینده در این استان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85030099/%DB%B1%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار