10 هزار پروژه آبرسانی روستایی در کشور فعال است

آقازاده حبشی بابیان اینکه در 4 دهه گذشته موضوع آب در سطح جهانی مورد توجه ویژه قرار گرفته و به یک موضوع مهم زیست محیطی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده است، یادآور شد: اکنون جهان با افزایش تقاضا و کمبود مواجه است. منابع و ذخایر آب و در عین حال کیفیت آب مصرفی.

معاون مهندسی شرکت توسعه آبفای کشور با اشاره به اینکه میزان تقاضای آب بیشتر از ذخایر و منابع واقعی است و این مشکل باعث ایجاد چالش های اساسی شده است، گفت: برخی روش های مدیریتی نادرست در این زمینه وجود دارد. آب و فاضلاب باید کنار گذاشته شود و بر اساس تجربه کشورها به مدیریت بهینه آب دست یابد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، مجید آقازاده حبشی روز سه شنبه در چهارمین کنگره علوم و مهندسی آبفای ایران در دانشگاه قم افزود: همچنین 5000 آبرسانی روستایی با مشارکت خیرین اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 7 هزار طرح استانی، 119 طرح ملی آب و 95 طرح ملی فاضلاب در کشور در حال اجراست و 17 طرح آبرسانی و 13 طرح توسعه شبکه فاضلاب تا پایان امسال به اتمام می رسد.

وی بیان کرد: برای مدیریت بهینه آب در کشور لازم است علاوه بر حمایت های سیاسی در حوزه تصمیم گیری، مصرف کنندگان آب نیز در مدیریت آن مشارکت داشته باشند و در عین حال منطقه ای نیز مشارکت داشته باشند. همکاری مسئولان در تامین و مصرف منابع آب باید مورد توجه قرار گیرد.

معاون مهندسی شرکت توسعه آبفای کشور گفت: با اتمام این پروژه ها به طور متوسط ​​سالانه یک میلیون و 500 هزار متر مکعب فاضلاب تولید می شود که می تواند پاسخگوی بخش بزرگی از نیاز صنعت، کشاورزی باشد. و فضاهای سبز

چهارمین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب از امروز در دانشگاه قم آغاز شده و تا فردا 11 آذرماه ادامه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950307/%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

وی بر ضرورت آینده نگری و تصمیم گیری در حوزه آب تاکید کرد و گفت: تداوم خشکسالی و کمبود منابع آبی از مهم ترین و اساسی ترین چالش های کشور است.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار