100 درصد مطالبات پنبه کاران پرداخت شده است


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از پرداخت 100 درصدی مطالبات پنبه کاران با قیمت حمایتی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092263/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار