100 واحد مرغداری در سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید


زاهدان – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان می گوید: با اقدامات ارزنده این سازمان از شهریور ماه سال گذشته 100 واحد پرورش طیور به مجتمع پرورش طیور استان اضافه شده و 332 واحد مرغداری در دست احداث است. . با 20 تا 90 درصد پیشرفت فیزیکی.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079554/%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار