11 مرکز خرید گندم کشاورزان هرمزگانی را تضمین می کنند


بندرعباس – ایرنا – مدیر تعاون روستایی هرمزگان افزایش 40 درصدی تولید گندم در این استان را پیش بینی کرد و گفت: با هماهنگی های انجام شده 11 مرکز در شهرستان های حاجی آباد، رودان، میناب، بستک و پارسیان. تحویل محصولات گندم از کشاورزان هرمزگانی به آنها برگه ضمانت خرید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089847/%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D8%B6%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار