112 تن گوشت مرغ از مرغداری های کردستان خریداری شد


سنندج – ایرنا – مدیرکل پشتیبانی امور دام کردستان گفت: 112 تن گوشت مرغ منجمد بسته بندی شده توسط این شرکت خریداری شد تا قیمت این محصول در بازار متعادل شود و از تولیدکنندگان حمایت شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964008/%DB%B1%DB%B1%DB%B2-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار