120 میلیون هکتار از مراتع کشور به آبخیزداری حساس است


ساری – ایرنا – معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با بیان اینکه 120 میلیون هکتار از مراتع کشور قابل طرح های آبخیزداری است، گفت: تاکنون این طرح در 24 درصد اجرا شده است. سرزمین.


منبع: https://www.irna.ir/news/85141063/%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط احمد گل کار

احمد گل کار