128 میلیارد تومان وام برای پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی در شاهرود پرداخت شده است


شاهرود – ایرنا – کارشناس مسئول برنامه و بودجه جهاد کشاورزی شاهرود گفت: 128 میلیارد تومان وام تبصره 18 در سال 1401 برای اجرای طرح های ایجاد، سرمایه در گردش و عمران به مشمولان این شهرستان پرداخت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092131/%DB%B1%DB%B2%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار