14 درصد منابع آب در بخش کشاورزی از قنات ها تامین می شود


بجنورد-ایرنا- معاون آب و اراضی وزارت جهاد کشاورزی گفت: 14 درصد منابع آبی بخش کشاورزی کشور از قنات ها تامین می شود که ارزان ترین و با کیفیت ترین آب نیز هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85044826/%DB%B1%DB%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار