140 هزار تن شکر در شرکت توسعه نیشکر خوزستان تولید شد


اهواز – ایرنا – مدیرعامل شرکت توسعه و صنایع وابسته نیشکر با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و 400 هزار تن نیشکر از هفت واحد نیشکر وابسته به این شرکت در خوزستان برداشت شده است، گفت: از این میزان شکر برداشتی 140 هزار تن شکر تولید شد. نیشکر.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963083/%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار