147 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل گواهینامه صادر شد


اردبیل – ایرنا – مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: 147 هزار هکتار از اراضی این استان در قالب هفت میلیون و 500 قطعه واگذار شده است که تمامی این قطعات شامل قطعه و زمین در مقیاس بزرگ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110642/%DB%B1%DB%B4%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار