150 راس دام عشایر جنوب کرمان در سیل تلف شدند


جیرفت – ایرنا – مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان گفت: حدود 150 راس دام عشایری بر اثر بارندگی و گرفتار شدن در سیل شب گذشته و تعدادی سیاه چادر و سرپناه عشایر و محل نگهداری احشام تلف شدند. نیز آسیب دیدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069106/%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار