15000 متر مربع زمین کشاورزی در ریفا تصرف شد


شهرری – ایرنا – فرمانده انتظامی شهرستان ری از آزادسازی 15 هزار متر مربع زمین کشاورزی به ارزش بالغ بر 150 میلیارد ریال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85166684/%DB%B1%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار