16 ساختمان غیر مجاز در زمین کشاورزی گمبدکاووس تخریب شد + فیلم


گنبدکاووس – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس از تخریب 16 بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: این ساختمان ها با تصمیم مقام قضایی تخریب شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109632/%DB%B1%DB%B6-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D9%82%D9%84%D8%B9-%D9%88-%D9%82%D9%85%D8%B9-%D8%B4%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

توسط احمد گل کار

احمد گل کار