1637 تن کود شیمیایی در استان تهران توزیع شد


شهرری – ایرنا – مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران از عرضه و توزیع بیش از یک هزار و 637 تن کود شیمیایی برای کشاورزان طی خرداد ماه امسال خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157772/%DB%B1%DB%B6%DB%B3%DB%B7-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%D8%AF-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار