1700 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های صیادی در استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

1700 میلیارد ریال برای توسعه فعالیت های صیادی در استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید ˈفرزاد افضلیˈ روز دوشنبه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه صیادی در گیلانگرب افزود: این اعتبار برای اجرای پنج طرح اولویت دار جدید در استان علاوه بر اعتبارات هزینه شده است. تکمیل پروژه های نیمه تمام

وی گفت: با استفاده از این طرح ها ضمن افزایش تولید آبزیان در استان، در مجموع برای هزار و 405 نفر شغل ایجاد می شود.

ˈوحید محمدیˈ افزود: با نظارت و مساعدت سازمان آب منطقه ای عملیات رهاسازی بچه ماهی در قفس در سد زاگرس از نیمه اول آبان ماه به بهره برداری می رسد.

مدیرکل شیلات استان کرمانشاه گفت: همچنین برای احداث جاده دسترسی پرورش دهندگان ماهی در قفس سد زاگرس گیلانگرب 14 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

گیلانغرب غرب کرمانشاه بیش از 72 هزار نفر سکنه دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914647/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B7%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87وی افزود: پیش بینی می شود در 6 ماهه پایانی سال جاری تولید ماهی در قفس و سردسیری در شهرستان به بالای 800 تن برسد که نسبت به 6 ماهه اول 6 برابر افزایش می یابد.

فرماندار گیلانگرب همچنین با اشاره به اینکه هم اکنون 13 مزرعه پرورش ماهی سردآبی و پرورش ماهی در قفس با تولید سالانه 260 تن در این اداره وجود دارد، خواستار توسعه فعالیت های صیادی و کمک به احیای 14 واحد غیرفعال در این اداره شد. . به دلیل وجود چهار سد وجود داشت.

توسط احمد گل کار

احمد گل کار