172 هزار شاخه گل از محلات به ارمنستان و عمان صادر شد


اراک – ایرنا – رئیس هیئت مدیره اتحادیه گل و گیاه ایران می گوید: گلفروشان محلات با انعقاد قراردادی در پنجمین اکسپو (قابلیت های صادراتی ایران) 172 هزار شاخه گل به ارمنستان و عمان صادر کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117016/%DB%B1%DB%B7%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار