173 مرغداری و گلخانه در گنبدکاووس از چرخه گاز ملی حذف شدند.


گنبدکاووس – ایرنا – مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس گفت: بر اساس اعلام شرکت گاز 160 مرغداری و 13 گلخانه در این شهرک از شبکه سراسری گاز خارج شده است و هم اکنون این واحدها به منظور کمک رسانی از سوخت جایگزین استفاده می کنند. تقویت شبکه گاز خانگی


منبع: https://www.irna.ir/news/85000489/%DB%B1%DB%B7%DB%B3-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%D8%B1%D8%AE%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار