19 حلقه چاه آب غیرمجاز در دشت ورامین مسدود شد


ورامین – ایرنا – مدیر امور منابع آب شهرستان های ورامین، قرچک و پیشوا از مسدود شدن 19 حلقه چاه آب غیرمجاز در فروردین ماه امسال در ارتباط با این موارد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092251/%DB%B1%DB%B9-%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار