19 درصد شرکت های دانش بنیان کردستان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند


سنندج – ایرنا – رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: 9 بنگاه دانش بنیان در بخش کشاورزی این استان فعالیت می کنند که 19 درصد کل بنگاه های دانش بنیان استان را شامل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84966939/%DB%B1%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط احمد گل کار

احمد گل کار