20 هزار تن انبار تعاون روستایی بوشهر نیازمند نوسازی است


بوشهر – ایرنا – مدیر تعاون روستایی استان بوشهر گفت: ظرفیت ذخیره سازی تحت مالکیت بخش های دولتی و غیردولتی در این استان 36 هزار و 250 تن در قالب 47 انبار است که از این میزان 20 هزار تن نیاز به نوسازی و بازسازی دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85146540/%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط احمد گل کار

احمد گل کار